De uitdagingen van de schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche staat steeds voor nieuwe uitdagingen. Deze komen voort uit wetgeving, de arbeidsmarkt en economische omstandigheden. Op een aantal van deze factoren heeft u als werkgever weinig invloed.

Maar bij een aantal factoren kan door aanpassing van het bedrijfsbeleid de invloed worden omgebogen naar een positief resultaat. Personeelsbeleid met daarin aandacht voor het opleiden van medewerkers kan van invloed zijn op de markt van opdrachtgevers, maar ook op het aanbod van personeel.

Er blijven altijd zaken die aandacht vragen en veel tijd en energie kosten. Een frisse blik van een buitenstaander doet vaak wonderen. Iemand die geen onderdeel uit maakt van de organisatie en met een andere kijk het bedrijf in ogenschouw neemt.

  • perfectPlan Advies zorgt voor samenhang in de bedrijfsvoering. Van personeelsbeleid, gebruik van materiaal en middelen, financiële organisatie, et cetera.
  • perfectPlan Advies heeft een groot netwerk aan deskundigen en opleiders. Van financieel controllers tot HRM adviseurs.
  • perfectPlan Advies maakt na een aantal gesprekken bij u op locatie een analyse met knel,- en verbeterpunten. 
  • Na goedkeuring wordt het Plan van Aanpak opgesteld en aan u voorgelegd.
  • Daarna wordt het traject gevolgd zoals dat beschreven wordt in het Plan van Aanpak.
  • Uitvoering van Plan van Aanpak
  • Evaluatie van plan
  • Plan voor continuïteit bedrijfsvoering