BHV (Bedrijfs Hulp Verlener)

 

 

BHV incl. AED en praktijk brandbestrijding

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. In deze basistraining leren de kandidaten om als eerste in actie te komen totdat professionele hulpverleners aanwezig zijn. De bhv’er moet een kleine brand kunnen blussen, een pand snel en veilig kunnen ontruimen, levensreddende handelingen kunnen verrichten (elementen van EHBO), reanimatie kunnen toepassen en gebruik maken van een AED, goed kunnen communiceren tijdens een calamiteit en het aanspreekpunt kunnen zijn van de professionele hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) die ter plaatse komen. Dit om zoveel mogelijk schade en letsel te beperken.

 

Onderwerpen BHV Basis/herhaling

Onze vakkundige docenten bieden u in dag of een avond een interactieve BHV training. De volgende onderwerpen staan centraal in onze BHV training:

Onderdeel levensreddende handelingen

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED

 

Onderdeel communicatie, brandbestrijding en ontruiming

 • Taken van de bedrijfshulpverlener bij een brand/ontruiming
 • Communicatiemiddelen tijdens incidenten
 • Brandbestrijding (praktijk met kleine blusmiddelen)
 • Voorbereiding van een ontruiming
 • Belang van nazorg

 

Lesmateriaal

Tijdens de training ontvangen de deelnemers het lesboek Bedrijfshulpverlener.

 

Examen

Na de training wordt er een toets afgenomen. Wanneer deze toets positief wordt afgelegd, ontvangt u het BHV diploma en pasje met een geldigheid van 1 jaar.  Na deze periode is hercertificering gewenst.

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
1 dag met aansluitend examen

Kosten per deelnemer
€265,-

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
€ nvt,-

- RAS Examenregelement
- RAS Vergoedingsregeling
- Eindtoetstermen

Offerte aanvragen