Bloed en Fecalien lichaamseigenstoffen na lijkvinding ( Crime Scene)

De training is gebaseerd op het schoonmaken van ruimten en/of woningen waar bloed, fecaliën en lichaamseigen stoffen aanwezig zullen zijn mogelijk na lijkvinding al dan niet door gewelddadige oorzaak.

De training is gebaseerd op hetgeen in de aanbesteding is uitgevraagd en de door u aangeleverde informatie als schoonmaak middelen, materialen wen werkmethodiek.

Scope

Deze medewerkers dienen te beschikken over de voor hun functie relevante diploma’s die de werknemer in staat stelt om te (blijven) voldoen aan de door de branche vastgestelde eindtermen, waarmee een door de branche erkend diploma wordt verkregen. Opdrachtnemer draagt zorg voor training en instructie van haar personeel voor dit type reiniging, bijvoorbeeld d.m.v. specifieke opleiding “calamiteiten schoonmaak”.

De Opdrachtnemer dient zowel vaste delen van de woning zoals vloer, muur, keuken etc als inventaris te kunnen reinigen van lichaamseigen sappen, zoals bloed, urine etc. op. Tevens het, in opdracht, afvoeren van huisraad, kleding en andere voorwerpen indien reiniging niet mogelijk is. De reiniging moet zich beperken tot het reinigen van het sporenbeeld gerelateerd aan het overlijden en handelingen na het overlijden. Dit is inclusief sporen, en verwijderen disposables 4 van hulpverlening en onderzoek. Indien een woning reeds vervuild was, valt het reinigen daarvan buiten de scope van deze aanbesteding. Tevens het reinigen van oppervlakten waar chemische producten gebruikt zijn door FO (forensische opsporing) om sporen op te zoeken, zoals o.a. cyano acrylaat, ALCV, Acid violet 17 en Acid yellow 7. En het neutraliseren van stank/lijklucht.

 

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod:

  • Handhygiëne en het veilig omkleden en uitrekken handschoenen e.d. zonder besmet te raken (controle vindt plaats middels een lamp)
  • Op juiste en veilige wijze schoonmaken van de ruimten
  • Desinfectie
  • Op juiste wijze afvoeren voeren van de materialen conform het geldende protocol
  • Geurverwijdering

Jullie eigen middelen en materialen inclusief de benodigde beschermende kleding en machines worden gebruikt. Belangrijk voor onze docent is om vooraf aan de training te weten of deze middels een schuimpistool of vloeistof werkzaam is.

 

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
1 dag

Kosten per deelnemer
€€1.675,00 excl BTW,-

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
Niet van toepassing.

Offerte aanvragen