Dagelijks Controle Systeem

Het doel van de training is om de deelnemers zowel de theoretische als de praktische kanten van het Dagelijks Kontrole Systeem onder de knie te laten krijgen. De training heeft een “opfrissend “ karakter. Het Dagelijks Kontrole Systeem is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden  voor directe resultaatmeting.
U leert in deze cursus vuil te herkennen, vervuiling te classificeren, een meting uit te voeren, te rapporteren en hoe te weten welke verbeteringen er doorgevoerd dienen te worden.

Door middel van een door ons opgesteld cursusboekje wordt de theorie behandeld en in de praktijk op uw locatie toegepast. Vervolgens wordt in groepsverband besproken wat er aan vervuiling is geconstateerd, hoe deze genoteerd zijn en vooral…. Hoe nu verder.

De training wordt afgesloten met een schriftelijke eindoefening. Bij een goed resultaat ontvangt de deelnemer het DKS certificaat.

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
2 dagdelen van ieder 3 uur of 1 dagdeel van 4 uur

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
Niet van toepassing.

Offerte aanvragen