Preventiemedewerker

Elke organisatie is volgens de Arbowet verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Bij een bedrijf met 25 of minder medewerkers, mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Een Preventiemedewerker vervult rol tussen de werkgever en de werknemers en let erop dat er binnen het bedrijf voldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden ten behoeve van de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers.

De training is gericht op de vier wettelijke verplichte pijlers:

  • Het opstellen van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Hieruit blijkt o.a. hoeveel BHV’ers er binnen de organisatie nodig zijn;
  • Uitvoering van de maatregelen die in het plan van aanpak zijn beschreven;
  • Adviseren over goede werkomstandigheden;
  • Adviseren van de bedrijfsarts of arbodienst.

Tijdens deze ééndaagse training Preventiemedewerker word je goed voorbereid op je rol als aankomend Preventiemedewerker. Je leert alles over de wetgeving en de regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en over de taken van de Preventiemedewerker.

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
1 dag met aansluitend examen

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
Niet van toepassing.

Offerte aanvragen