Taal- en schrijftrajecten

Plan van Aanpak taaltrajecten

Onze aanpak bestaat uit de volgende aspecten: Intake, offerte, duur taaltraject en de inhoud van de cursussen.

Intake

Allereest nemen we intakes af bij de kandidaten. In de intake bepalen we de niveaus en bespreken we de gewenste doelen. De niveaus bepalen we met een aantal testjes voor schrijven, spreken, luisteren en lezen. Met deze gegevens kijken we hoeveel uur iemand nodig heeft om op een hoger niveau te komen. Er zijn 7 niveaus:

 • 0-A1-A2 (inburgeringsniveau)
 • B1 en B2 (staatsexamen NT2 programma I en II)
 • C1 en C2 (bijna moedertaalspreker en moedertaalspreker).

Om mee te kunnen draaien in de maatschappij heeft iemand minimaal niveau A2 nodig, maar om in MBO-functies te werken is eigenlijk niveau B1 vereist.

Elk niveau kost minimaal 30 uur instructie om te bereiken, dus als beginner heb je minimaal 60 uur les nodig om op A2 te komen. Daarnaast moeten cursisten tijd besteden aan huiswerk. Dit is verder afhankelijk van onderwijsachtergrond, leerervaring, voorkennis van NT2 en taalomgeving. Onderwijsachtergrond is het onderwijs dat iemand in zijn/haar eigen land of hier heeft gevolgd, leerervaring betekent hoe dat onderwijs ging en of iemand weet hoe je leert (wat moet ik bij deze oefening doen, toepassen leer- en leesstrategieën, voorkennis is hoeveel weet de kandidaat al en met omgeving bedoelen we of de cursist kans heeft om veel Nederlands te spreken.

Offerte

Op basis van deze kennis delen we de groepen in. De groepen bestaan uit minimaal vier en maximaal 8 personen om de leeropbrengst zo groot mogelijk te maken. Bij grotere groepen krijgen deelnemers te weinig gelegenheid om te spreken.

De prijzen variëren per aantal deelnemers, maar liggen tussen de € 100 en € 135 per uur. Als wij het aantal deelnemers per groep weten, maken wij de offerte bestaande uit tarieven voor het aantal uren, bijv. 30 of 60 lesuren. Een andere optie is een prijs per deelnemer, die bij ca.  € 700 p.p. begint. Dit is inclusief lesmateriaal, evt. zaalhuur en reiskosten van de docent.

Duur taaltraject

Als de offerte is goedgekeurd, bestellen wij de boeken en regelen we de administratieve zaken, waarna de taaltraining begint. Afhankelijk van het leerdoel: niveauverhoging / inburgeringsexamen / staatsexamen / spreek- en/of schrijfvaardigheid verandert de inhoud.

Alle cursussen kunnen variëren van intensiteit, bijv., d.w.z. 30 wekelijkse lessen van 2 uur of intensiever met 6-8 weken met 5 of minder lessen van 2 uur per week.

 1. Beginnerscursus 0>A2 van 60 uur
 2. Halfgevorderde cursus van A2> B1 van 30-60 uur
 3. Gevorderde cursus B1> B2 van 30-60 uur
 4. Inburgeringscursus A2 van 30-60 uur
 5. Staatsexamentraining I of II van 30 uur
 6. Spreek- of schrijfvaardigheid> 20-30 uur
 7. Nederlands op de werkvloer > 30 uur

Inhoud cursussen

 1. Jezelf voorstellen, spreken over je leven, werk en hobby’s, boodschappen doen, bestellen in restaurants, doktersbezoek, telefoongesprekken voeren, praten in het verleden, uitgaan, reizen, vervoer, uitspraak, basisgrammatica, etc.
 2. Vragen stellen, adviezen geven (zouden), beloftes doen (zullen), ambtelijke taal, woordvolgorde, verleden tijden, etc.
 3. Praten over je opleiding, arbeidsverleden, ambities, huis kopen/verkopen, formeel taalgebruik, lijdende vorm, er, zakelijk taalgebruik, etc.
 4. Examenvoorbereiding spreken, luisteren, lezen, schrijven, oriëntatie op de arbeidsmarkt (ONA) , Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
 5. Training op B1- of B2-niveau ter voorbereiding op de examens luisteren, lezen, spreken en schrijven.
 6. Afhankelijk van de wensen en doelen: zakelijk/ informeel/mails, etc.
 7. Zie hieronder voor inhoud.

Nederlands op de werkvloer

Een betere taalvaardigheid zorgt voor:

 • Betere communicatie
 • Blijere medewerkers
 • Verbetering teamgevoel
 • Hogere betrokkenheid werknemers bij organisatie
 • Hogere productie
 • Afname klachten
 • Lager ziekteverzuim
 • Minder fouten en herstel

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Werkinstructies begrijpen en/of doorgeven
 • Roosters en werktijden
 • Problemen oplossen
 • Mondelinge en/of schriftelijke communicatie met collega’s en/of met klanten
 • Werkoverleg
 • Veiligheidsinstructies
 • Uitbreiding van de woordenschat
 • Grammatica
 • Vaktaal
 • Machines benoemen en beschrijven

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
vanaf 20 uur

Prijs
Afhankelijk van niveau en aantal deelnemers. Het niveau wordt middels een intake van te voren getoetst.

RAS Vergoeding
€ 3500,-

- RAS Examenregelement
- RAS Vergoedingsregeling
- Eindtoetstermen

Offerte aanvragen