VCA Basis

Het doel van onze VCA trainingen is de deelnemers (weer) bewust te maken van de veiligheidsrisico’s en het bieden van praktische oplossingen om de risico’s te beperken. De deelnemers leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie, bouwnijverheid of een risicovolle omgeving.

In de cursus worden de volgende onderwerpen worden behandeld in de training:

 • Arbowet
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Besloten ruimten
 • Gereedschap
 • Struikelen en tillen
 • Hijsen
 • Werken op hoogte
 • Elektriciteit
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen welke afgenomen wordt op de locatie waar de deelnemers de cursus hebben gevolgd. Een mondeling examen voor de VCA Basis, ook anderstalig, behoort tot de mogelijkheden. Na goed gevolg ontvangt de kandidaat het VCA diploma en Arbo pas met een geldigheid van 10 jaar.

VCA – VOL is een diploma op het gebied van veilig- en gezond werken gericht op leidinggevende medewerkers en ZZP’ers. Met dit diploma tonen zij aan dat zij weten hoe zij zelf en andere medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden dienen uit te voeren.

Het betreft een 1 daagse cursus van 08.30 – 15.30 uur waarna aansluitend om 16.00 uur het examen zal worden afgenomen.

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
1 dag met aansluitend examen

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
Niet van toepassing.

Offerte aanvragen