VCA VOL

De Opleiding VCA uitgebreid kan veel ongevallen doen voorkomen. Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis alsook onvoldoende bewustzijn van risico’s bij diegenen die het werk uitvoeren.

Inhoud Opleiding VCA uitgebreid

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing zoals de basis opleiding VCA van de medewerkers, met als doelstellingen:

 • Vergroten van zowel kennis als vaardigheden van veilig werken
 • Vergroten van zowel kennis als vaardigheden van veiligheidsrisico’s

Goede opleidingen en gedegen instructies, met name bij risicovol werk, zijn dus van groot belang bij het voorkomen van ongevallen en incidenten. Daarom wordt er in deze opleiding veel aandacht besteed aan opleiden en instructies. Daarnaast kijken we ook naar de aantoonbaarheid van vereiste veiligheidskwalificaties van operationele medewerkers.

De kwalificatie omvat onder andere:

 • Wet- en regelgeving
 • Begrip ‘risico’
 • Preventie
 • Beheersmaatregelen
 • Oorzaken
 • Ijsbergtheorie
 • Herkennen onveilige handelingen en situaties
 • Ongevallenrapportage
 • Werkvergunningen
 • Gevaarlijke stoffen, branden
 • Explosie
 • Besloten ruimtes
 • Gereedschappen en machines
 • Hijsen
 • Tillen
 • Dragen
 • Struikelen
 • Uitglijden
 • Vallen
 • Werken op hoogte
 • Lassen
 • Elektriciteit
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Prijs is per persoon inclusief locatie, lunch, examen alsook de VCA pas.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen. Bovendien kunt u zich op deze manier ook direct inschrijven voor de basis opleiding VCA.

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
1 dag met aansluitend examen

Kosten per deelnemer
€444,-

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
Niet van toepassing.

Offerte aanvragen