Vertrouwenspersoon

Alle werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. De aanpak op ongewenste handelingen, zoals seksuele intimidatie of pesten, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid. Een vertrouwenspersoon is niet direct wettelijk verplicht, maar wel een goede manier om invulling te geven aan de wettelijke eis van dit beleid.

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor:

  • Het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers met een melding of klacht;
  • Het verwijzen naar professionele hulpverleners;
  • Het signaleren en analyseren van voorvallen en het adviseren van het managementteam;
  • Het publiceren over het aantal en de aard van de meldingen in een jaarrapportage.

 

Neemt iemand uit uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon op zich? Dan is het belangrijk dat diegene een stevige basiskennis heeft binnen het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon. Onze training is daarvoor heel geschikt. Specifieke voorkennis is niet vereist, wel is het belangrijk dat de deelnemer het vertrouwen heeft van de organisatie.

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
1 dag

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
Niet van toepassing.

Offerte aanvragen