Vertrouwenspersoon

Startdatum: zondag 30 april 2023
  • Dagdeel op 30-04-2023 van 09:00 tot 17:00 in

Alle werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. De aanpak op ongewenste handelingen, zoals seksuele intimidatie of pesten, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid. Een vertrouwenspersoon is niet direct wettelijk verplicht, maar wel een goede manier om invulling te geven aan de wettelijke eis van dit beleid. Taken vertrouwenspersoonDe vertrouwenspersoon is er voor:Het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers met een melding of k
1 Dagdelen
9 beschikbaar

RAS Voorwaarden

RAS Vergoedingsreglement 2023

Algemene Voorwaarden perfectPlan