VR-brillen tijdens Basisvakopleiding Schoonmaak

Geplaatst op 23 mei 2022 om 7:13 uur

De komende 2 maanden worden de docenten bij Perfect Plan Opleidingen getraind in het implementeren van VR bril(len) tijdens de Basisvakopleiding Schoonmaak. Hoewel een aantal van onze docenten voor de benodigde imput voor, en controle op, deze modules (ontwikkeld door cleaningworkx) hebben zorg gedragen, is nu het moment aangebroken om het aansluiten en gebruik van de VR bril zelf onder de knie te krijgen. Op 23 mei vond hiervoor onze eerste oefen-bijeenkomst plaats in Kouderkerk aan de Rijn.

Perfect Plan Opleidingen wil de cursisten, met het gebruik van de VR-bril, een nog afwisselender lesprogramma kunnen aanbieden dan de traditionele manier van lesgeven. De pilots in 2021 waren zeer positief en in de eerste afgenomen RAS examens in Q1 van dit jaar werden aantoonbaar hogere cijfers behaald. Het voordeel van de bril is dat de gegeven modules in meerdere talen beschikbaar zijn, zodat wij hiermee de cursisten die de Nederlandse taal (nog) niet volledig beheersen toch de volledige lesstof, theorie en gevarensymbolen mee kunnen geven. Als blijkt dat de lesstof nu beter en/of langer blijft hangen en dit terug te zien is op de werkplek, is onze missie geslaagd en het investeren in deze nieuwe manier van lesgeven wederom de absolute moeite waard!