MVO

Inleiding

Als dienstverlener in de schoonmaakbranche staan wij midden in de maatschappij.
Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden van onze organisatie. Naast een korte uitleg van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor PerfectPlan Opleiding & Advies, vindt u in deze verklaring ook praktijkvoorbeelden.

MVO-Keurmerk Logo 2022

DROOM

Om maatschappelijk verantwoord onderdeel te zijn van het leven en de maatschappij, dient volgens ons gekeken te worden naar wat de droom van onze medewerkers is. Het is tenslotte deze droom die de brandstof biedt om iedere dag opnieuw vol overgave hun werk met passie uit te voeren. Wanneer het werk geen affiniteit biedt met deze droom, zal men het niet lang volhouden om zich elke dag opnieuw volledig in te zetten voor hetgeen wat zij doen.

Wat zijn dan de droom per functie binnen ons bedrijf?

 • Eigenaar : mensen inzicht te geven in hoe geweldig mooi het schoonmaak vak is, wat voor kennis / kwaliteiten men hier wel degelijk voor in huis dient te hebben en dat het vak niet enkel en alleen uit het schoonmaken van toiletten bestaat. Kennis overdragen en mensen enthousiast maken / opnieuw weten te motiveren voor het vak. Wees trots op wat je doet!
 • Adviseurs : schoonmaak contracten weten op te stellen die voldoen aan de schoonmaakbehoeften van de locatie en waarbij een goede kwaliteit behaald kan worden. Hierbij dient de uitvoerende schoonmaker/-ster centraal te staan.
 • VSR Inspecteurs en/of controleurs: Zij weten de uitvoerende schoonmaak medewerkers te motiveren door bij een goede kwaliteit complimenten te geven en bij een minder goede kwaliteit handvatten te bieden om deze kwaliteit te kunnen verhogen. Het daarbij zelf helpen met schoonmaken en een kleine “schoonmaak training“ ter plaatste te verzorgen, maakt dat wij samen en met alle betrokken partijen streven naar kwaliteit. Wij zijn onderdeel van de schoonmaak!

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip MVO. Bij MVO kiest PerfectPlan Opleiding & Advies voor de best beschikbare technische oplossingen die in de praktijk realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Het streven is om hierbij een balans te vinden tussen :

 • People
 • Planet
 • Profit

PerfectPlan & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PerfectPlan Opleiding & Advies maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar medewerkers, klanten en omgeving. Wij respecteren en handelen naar de Wet, CAO en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. PerfectPlan Opleiding & Advies heeft oog voor de behoeften van en is transparant in het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven onze medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op langer termijn te kunnen borgen. Wij investeren veel in kwaliteit en efficiëntie voor alle betrokken partijen. Niet alleen de mens en haar ontwikkeling , maar ook de samenleving als geheel, het milieu, hebben naast het behalen van winst een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele praktijkvoorbeelden worden nu gegeven per deelgebied:

 • People > Welzijn van de medewerkers
 • Planet > Zo veel mogelijk milieu vriendelijk / minst milieu belastend  ondernemen
 • Profit > Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Welzijn van de medewerkers ( People )

Een van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers. 

PerfectPlan Opleiding & Advies investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer met een open communicatie te creëren waarbij de medewerkers ieder een eigen verantwoordelijkheid en veel vrijheid hebben. Wij communiceren open en eerlijk over ons beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. De sfeer is gemoedelijk en familiair.

Het beleid van PerfectPlan Opleiding & Advies is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het beleid is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van onze medewerkers. PerfectPlan bereikt dit doel door rekening te houden met opleiding, leeftijd, gezinssituatie en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.

Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties van de toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. PerfectPlan stimuleert doorstroom en (persoonlijke) groei binnen haar organisatie.

Doordat onze medewerkers een zeer gevarieerde functie hebben met uiteenlopende werkzaamheden blijven zij scherp, gemotiveerd en enthousiast.

Milieuvriendelijk Ondernemen

Een ander doel van onze organisatie is het milieuvriendelijk ondernemen. Hoewel milieuvriendelijke schoonmaakproducten ( nog ) niet bestaan, vult PerfectPlan de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten als opleider naar beste vermogen in. We treffen de beste technische en economische verantwoorde maatregelen en voorzieningen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot het minimum te beperken.

PerfectPlan voldoet aan de eisen van de Milieu Wet en regelgeving. Als organisatie willen wij (onnodige) milieu belasting voorkomen en streven naar continue verbetering van de kennis en verbetering hiervan. Onze VSR inspecteurs worden ingedeeld in de regio waar zij woonachtig zijn. Mocht dit door ziekte en/of verlof niet mogelijk blijken, wordt getracht een dichtstbijzijnde collega in te zetten. Dit om zoveel mogelijk onnodige CO2 uitstoot te voorkomen. Bovendien rijden alle medewerkers in een minder milieu belastende auto voorzien van eco start – stop systeem of het Plug – in Hybride systeem. Het volledig elektrisch rijden is voor ons op dit moment nog niet mogelijk mede door de wachttijd bij de laadpalen.  Onze inspecteurs gebruiken ook zo veel mogelijk het Openbaar Vervoer en de elektrische fiets. Dit is mogelijk door het aantrekken van lokale inspecteurs. Onze inspecteur in Amsterdam gaat op de fiets naar de locaties van Young Capital in de binnenstad en onze inspecteur in Almere fietst naar de locaties Rabotoren, Grote Markt en Zuideinde in de stad. Ook ikzelf gebruik de elektrische fiets voor de locaties Gemeente De Ronde Venen, winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn en het winkelcentrum Stadshart Amstelveen. Op ons kantoor wordt afval gescheiden ingezameld en bewust omgegaan met het papierverbruik. Onze offertes, rapportages en facturen worden zoveel mogelijk digitaal verzonden.  Daarnaast werken onze VSR inspecteurs de rapportages verder thuis uit. Werkoverleg vindt de afgelopen 1,5 jaar al via ZOOM plaats waardoor ook hier geen kilometers gemaakt hoeven te worden en onnodig (reis)tijd kost. De digitale wereld biedt zeker sinds 2020 voor dit “Nieuwe Werken “ tal van mogelijkheden en voordelen waaronder het effectiever werkzaam zijn. De inspecteurs loggen thuis in op onze server en het VSR software systeem. Hierin staan alle geplande VSR metingen inclusief alle benodigde informatie als plattegronden en werkprogramma’s per inspecteur opgeslagen. Zeker in de afgelopen 2 jaar is nog duidelijker gebleken dat het thuiswerken qua werk an sich zeer goed mogelijk is. De uitdaging zat hem meer in het behouden van het team gevoel en (sociale) contacten, zowel in groepsverband als individueel. Hier hebben we dan ook veel energie in gestoken, omdat iedereen deze periode weer anders ervaart.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor PerfectPlan de relatie met haar (directe) omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan, neemt PerfectPlan haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren.

PerfectPlan draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door voornamelijk medewerkers uit desbetreffende regio aan te trekken wat ook weer voordelen voor het milieu oplevert. Daarnaast werken wij graag met lokale partijen om zo het brandstofverbruik en de belasting op de wegen te verminderen en om een goede sociale werksfeer te onderhouden met collega ondernemers. Sinds 2019 zijn wij een van de duurzaamheidspartners binnen de Gemeente De Ronde Venen en nemen wij deel in meerdere commissies. Momenteel betreft dat de commissie “ Duurzaam (ver)bouwen” en ondersteunen wij het project De Watertoren en De Twistvlied school in Mijdecht; de oude basis school van Claudia Cornelissen.

Onze financiën zijn ondergebracht bij meerdere maatschappelijk betrokken en verantwoorde banken:

 1. Rabobank ondersteunt in Nederland sport in de breedste zin van het woord. Dat doen zij niet incidenteel, maar langdurig. Als partner van o.a. de hockeybond en de hippische sportfederatie doen zij er alles aan om sporttalent te ontwikkelen. Zij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom staat Rabobank niet alleen aan de finish bij succes, maar zijn zij er al bij de start. Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten zij zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.
 2. ABN AMRO geeft met de ABN AMRO Foundation invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van de bank. Dat doen zij door medewerkers, producten en middelen op vrijwillige basis en zonder commercieel belang in te zetten. In 2015 organiseerde ABN AMRO Foundation 353 vrijwilligersprojecten en zetten ABN AMRO medewerkers zich 10.045 keer vrijwillig in voor sociale projecten. Van coaching voor startende (micro-)ondernemers tot lees- en rekenhulp op basisscholen.

Samen met deze banken verzorgen wij gemiddeld 2 x per jaar een bijeenkomst op scholen in de regio voor leerlingen die op het punt staan een kant te kiezen om bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer te worden of om de facilitaire kant te op te gaan. Desgewenst kunnen leerlingen zich aanmelden om een aantal dagen “snuffelstages” binnen ons bedrijf. Dit gebeurd vanuit PerfectPlan op vrijwillige basis. Het afgelopen jaar kon dit helaas enkel plaatsvinden op een 2-talpraktijkscholen; Limes in Katwijk en De Faam in Zaandam.

PerfectPlan probeert voor meerdere doelgroepen van betekenis te kunnen zijn door vrijwilligers werk te leveren of geld te doneren:

Sinds 2017 jaar staan een aantal van onze medewerkers geheel vrijwillig een of meerdere dagdelen op een stand van de Linda Foundation op een van de winkelcentra waar wij voor Wereldhave werkzaam zijn. Ook voor dit jaar hebben wij ons weer opgegeven als vrijwilliger. De vraag is alleen of dit evenement dit jaar wel door kan gaan.

Covid en vrijwilligers werk

In de maanden dat de “Maatregelen” en “Lockdown” van kracht waren hebben wij ons vrijwilligerswerk niet stopgezet. In tegendeel. Juist bij zowel de jongeren als de ouderen was er nog meer vraag naar ondersteuning. Ouderen die vereenzaamden en jongeren die het thuis zitten – met online scholing en veelal ouders die ook thuis werkten – geen goed deed.

In 2020 hebben wij ons opgegeven als “Maatje” in regio Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Dit kwam voort uit de jaarlijkse week van de Mantelzorgers waarin wij de mantelzorgers binnen de Ronde Venen namens de Gemeente bedanken en waarbij je kaartjes ontving om anderen te bedanken middels een “Je bent Tegoedbon”.

Jij bent tegoed bon

Hierdoor zijn alle locaties met de fiets bereikbaar. Ouderen die nog zelfstandig wonen, maar weinig aanloop hadden, maakten hier gretig gebruik van. Ook doordat winkels en andere voorzieningen dicht waren, misten zij hun loopt met de daarbij komende contacten en verhalen.

Twee keer in de week bezocht Claudia Cornelissen twee oudere dames in Mijdrecht. Even koffie drinken, een spelletje doen, maar ook samen even het hondje uitlaten (ouderen zijn vaak gek met kleine hondjes) breekt al vaak hun dag. Soms doen we samen even een boodschapje bij de Hoogvliet welke bij slecht weer lekker dichtbij is, maar bij beter weer doen we de AH aan of de markt op donderdag. Soms komt mijn dochter (13) mee. Met een dementerende biologische oma die in een nare fase verkeerd, vindt zij de gezelligheid die een oma kan brengen, bij deze 2 dames. Een potje sjoelen is favoriet!

Met de jeugd hebben we het anders aangepakt; wandelen/ fietsen en later ook nog zwemmen in open water. Voor de jeugd viel veel sport weg. De online lessen stellen enerzijds weinig voor en anderzijds vraagt dit op meerdere vlakken veel van hen.

In de weekenden reserveren we 2 tennisbanen en spelen (mijn man en ik) met 2 volwassenen met een lichte beperking (wel zelfstandig wonend, maar met begeleiding van Zideris). Koffie en thee nemen we mee en samen drinken wij daarna nog even wat om op te warmen. 

In de december maand zorgen we er met zoveel mogelijk ondernemers in De Ronde Venen voor dat er Kerstpakketten voor de voedselbank worden samengesteld en gedoneerd. Buiten de ondersteuning om heeft PerfectPlan ook een aantal pakketten gedoneerd.

PerfectPlan Opleiding & Advies viert 7 jarig bestaan

In 2022 vieren wij ons 7 jarig bestaan. En onder het mom “wie jarig is, trakteert” hebben wij er voor gekozen om tijdens dit jaar extra goede doelen te steunen waaronder:

Het vieren van ons 6 jarig bestaan kon wederom geen doorgang vinden. Om toch iets te kunnen doen voor de samenleving hebben wij samen met de Gemeente De Ronde Venen en vele andere lokale ondernemers gezorgd dat de mensen die getroffen waren door Corona, hun boodschappen thuis ontvingen. Daarnaast hebben we met Pasen en de periode daarna zelf gemaakte en geschreven kaartjes rondgebracht  en in samenwerking met Thomas Oudshoorn voor een aantal  muzikale middagen – op gepaste afstand – gezorgd op o.a. het terras van de Bonkelaar flat in Mijdrecht, het parkeerterrein bij de seniorenwoningen De Kom in Mijdrecht en verpleeghuis Maria Oord in Vinkeveen. Dit alles tegen de eenzaamheid.