Training Persoonlijk Leiderschap voor perfectPlan nu ook met RAS vergoeding

Geplaatst op 27 november 2023 om 11:23 uur

Misschien heb je er in onze vorige nieuwsbrief of op onze socials al over gelezen; wij bieden een sinds september van dit jaar de training Persoonlijk Leiderschap aan. De afgelopen maanden zijn wij in gesprek gegaan met de RAS om te kijken naar de mogelijkheden om deze (deels vergoed te krijgen). En met succes! Vanaf 2024 is voor onze training Persoonlijk Leiderschap ook een RAS bijdrage van € 400,00 per deelnemer te verkrijgen.

Hoewel in de reeds ontwikkelde training zowel het theorie,- als het praktijkgedeelte volledig aan de eindtermen van de RAS voldoet, dient aan het eind van de training per deelnemer een zogeheten Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) te zijn opgesteld waarbij aandacht is besteed aan concrete persoonlijke leerdoelen van de deelnemer. Daarnaast geldt er een presentieplicht van minimaal 80% van de verplichte (minimale) duur van 18 uur. Inmiddels voldoen wij geheel aan deze eindtermen en kunnen de werkgevers de RAS vergoeding verkrijgen.