Ergonomie

Opleiding Ergonomie

Comfortabel werken begint bij goede werkmaterialen en bij een juiste werkhouding; ergonomie. Bij het vinden van de juiste werkhouding binnen de schoonmaak sector komt echter veel kijken. Onze vakkundige docenten kijken tijdens deze opleiding samen met de deelnemers naar het vinden van de voor hen meest geschikte werkhouding tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden en met de ter beschikking zijnde materialen.

Echter is het toepassen van een juiste (werk)houding niet iets wat je als het ware “aan en uitzet” op bijvoorbeeld de werkplek. Het vraagt om bewustwording en daarmee een aanpassing in lifestyle.

Tijdens de opleiding worden op praktische wijze oa de volgende onderdelen behandeld

 • Wat is ergonomie
 • Schoonmaak en ergonomie; de invloed en mogelijkheden
 • Jij en ergonomie; ieder lichaam is anders wat past bij jou?
 • De Arbo catalogus
 • Ergonomie en leiding geven; implementatie en borging
 • Herhaling en verdieping van de Basisvakopleiding
 • Bedankt en…… Tot ziens?
 • Lesmateriaal

Voor deze opleiding zal nieuw lesmateriaal door ons worden uitgeschreven en uitgebracht waarin de volgende onderdelen verder worden uitgewerkt. Onderstaand is slechts een impressie.

 • Wat is ergonomie
  Klassikaal bespreken we wat ergonomie is en hoe vaak we een beroep doen op ons lichaam.
 • Schoonmaak en ergonomie; de invloed en mogelijkheden
  Klassikaal wordt besproken en gediscussieerd over het belang van een juiste werkhouding en de mogelijke gevolgen -zowel fysiek als mentaal- bij het hanteren van een verkeerde werkhouding. De relatie van je werk en ergonomie. Dit wordt zowel vanuit de werknemers als werkgevers kant bekeken. Denk hierbij aan verzuim, verzuim kosten, inzet materialen etc.
 • Jij en ergonomie; ieder lichaam is anders wat past bij jou?
  Natuurlijk zijn er een aantal basis principes waar we met ergonomie op terug kunnen vallen. Echter is ieder lichaam anders, zijn de werkzaamheden anders en de werkomstandigheden anders. Tijdens het uitvoeren van schoonmaak werkzaamheden (learning by doing) kijken we samen met de deelnemers naar wat er individueel bij hen past. Hoe kom je erachter wat er bij iemand past, hoe ontdek je dat? Dit laatste is ook van belang voor de leidinggevende.
 • De Arbo catalogus
  Klassikaal zal de Arbo catalogus en Werkwijzer besproken worden. Waar tref je deze informatie en wat kun je ermee. Afhankelijk van de groepssamenstelling worden een aantal filmpjes getoond en besproken.
 • Ergonomie en leiding geven; implementatie en borging
  De leidinggevende heeft een belangrijke rol, ook of juist als het op ergonomie aankomt. Dit begint bij het verkrijgen van de juiste (verstelbare) materialen, maar ook door hier aandacht aan te (blijven!!) schenken tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van de DKS-en.
 • Herhaling en verdieping van de Basisvakopleiding
  Samen kijken we met de groep naar wat er ook alweer tijdens de Basisopleiding is geleerd/besproken en wat daarvan nog aanwezig is. Nog belangrijker is, of men dit heeft kunnen toepassen in hun werkzaamheden. Waar lopen zij in de praktijk tegen aan en wat zou een oplossing kunnen zijn. Ook hierin wordt rol van de leidinggevende besproken.
 • Bedankt en…… Tot ziens?
  Uiteraard is het fijn dat we deze dagdelen samen over en aan ergonomie gesproken en gewerkt kunnen hebben, maar nu begint het eigenlijk pas.
 • Een juiste werkhouding begint bij bewust zijn en moet je je eigen maken. En dat kan alleen door het veel toe te passen en te ervaren. Op het werk en thuis. In de supermarkt, op de bank, aan tafel etc. Daarnaast kan het zijn dat de werkplek veranderd, of het meubilair op de werkplek, of de schoonmaak materialen. Ook dan wordt men weer uitgenodigd om opnieuw naar de juiste werkhouding te kijken. Blijf je je verdiepen in ergonomie of zakt het weer langzaam weg? Ook hierin wordt de rol als leidinggevende meegenomen.

Duur van de opleiding

Om de opleiding Ergonomie interessant te houden, hebben wij deze beperkt tot 2 dagdelen van ieder 3 uur. Op deze manier blijven de lessen lekker interactief en is het voor de werkgevers nog interessant om de medewerkers deze opleiding aan te bieden. Bij meerdere dagdelen merken wij dat dit al snel als belasting wordt gezien.

Locaties en aantal deelnemers

Deze opleiding kunnen wij verzorgen op de locaties Almere, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Woerden. Hier hebben wij alle materialen staan waar we ook voor de Basisvakopleiding Schoonmaak mee werken.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 7 en een maximum van 10 deelnemers.

Certificaat

Na de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname inclusief het logo van het RAS. Deze certificaten worden door perfectPlan opgemaakt en verstrekt.

Offerte aanvraag

Praktische informatie

Duur
2 dagdelen van ieder 3 uur

Kosten per deelnemer
€0,00,-

Prijs
Afhankelijk van aantal deelnemers

RAS Vergoeding
€ nvt,-

- RAS Examenregelement
- RAS Vergoedingsregeling
- Eindtoetstermen

Offerte aanvragen