Perfect Plan is verhuisd!

We zijn verhuisd, en zitten nu op Rietveld 19, 3641 GR Mijdrecht.

50.000ste diploma voor schoonmaakopleiding behaald

Op de valreep van 2016 is het 50.000ste diploma voor een schoonmaakopleiding in ons land behaald. Dat heeft Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche (RAS) bekendgemaakt. Het diploma wordt op 20 januari uitgereikt op station Amsterdam Centraal.

“Complimenten voor al die schoonmaakmedewerkers die hun kansen benutten om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren in hun vak”, aldus Marianne Neuteboom, directeur van RAS.
Op 22 december, de laatste examendag in 2016, deden ruim 110 kandidaten examen voor diverse basisvakopleidingen. Het 50.000ste diploma viel in een groep van schoonmakers van Asito die de Basisvakopleiding perron- en stationsreiniging op Centraal Station Amsterdam volgden.

Schoonmaakopleiding speerpunt in cao-onderhandelingen

Sociale partners in de schoonmaak vinden het zeer belangrijk dat er voor alle werknemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche een vakopleiding is, gericht op hun werkzaamheden. Het opleiden van medewerkers is ook een van de speerpunten bij de huidige onderhandelingen voor een nieuwe schoonmaak-cao. Investeren in schoonmaakopleidingen is een ontwikkeling die de professionaliteit en ontwikkelkansen van de schoonmaakmedewerkers ten goede komt.

Meeste diploma’s voor basisvakopleiding schoonmaak

De afgelopen jaren zijn de meeste diploma’s uitgereikt aan werknemers die het examen hebben behaald voor de basisvakopleiding algemene schoonmaak (eventueel met aanvullende module). Het RAS-Examenbureau startte in 2009 met de examinering van deze opleiding. Het opleidingsgebouw, en daarmee de examens, zijn de afgelopen jaren gemoderniseerd door de RAS. Dit is zo goed als afgerond. Neuteboom: “Er staat nu een model met een aantal basisvakopleidingen en aanvullende modules. Allen bedoeld om de schoonmaakmedewerkers te helpen professionaliseren in hun vak.”

Bron: Service Management

Cursisten Open Groep Basiscursus Microvezel in Leiden zijn allemaal geslaagd!

De afgelopen vijf weken hebben de zeven cursisten van de open groep in Leiden hard gewerkt.

En met resultaat! Alle cursisten zijn afgelopen vrijdag geslaagd.

cursus open groep

Eerste cursus voor Stichting Nelis van start

Donderdag 8 oktober is de eerste cursus voor Stichting Nelis van start gegaan.
Tien leuke en enthousiaste cursisten zijn die dag begonnen met de basisopleiding Microvezel.
De cursus werd gegeven in De Werkfabriek, een prachtige locatie in Den Haag.
De cursisten worden de komende 6 weken opgeleid door Kim van Emmerik en Peter van Emmerik.

eerste cursusdag bij St Nelis

eerste cursusdag bij St Nelis

Instructieboek Basiscursus Microvezel vers van de pers

Introductieboek Basiscursus Microvezels

We hebben lang gewerkt aan ons instructieboek, maar nu is het dan eindelijk helemaal af en vers van de pers! Wij zijn er erg trots op en hopen dat de cursisten er net zo enthousiast over zullen zijn als wij.

 

7 feiten over microvezel-doekjes


microvezel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De basiscursus microvezel is een van de populairste cursussen bij Perfect Plan. Maar wat is microvezel eigenlijk? Hieronder vind u een lijstje van hoe u de doekjes op de juiste manier kunt gebruiken.

1. Voor het reinigen van gladde oppervlakken kunnen droge en vochtige microvezeldoekjes gebruikt worden.
2.
Microvezeldoekjes zijn gemaakt van polyester en nylon. Nylon houdt vetten vast, terwijl polyester water vasthouden. De scherpe polyestervezels schrapen het vet los, dat vervolgens wordt gebonden door de nylonvezels.
3.
Microvezeldoekjes kunnen het beste klamvochtig gemaakt worden voor het reinigen van licht verontreinigde oppervlakken.
4.
Spoel de doekjes niet met water uit, maar was ze in de machine op bij minimaal 60ºC.
5.
Gebruik tijdens het wassen geen wasverzachter, omdat dat de werking van de doeken doet afnemen.
6.
Droog de doekjes in de droger, maar niet warmer dan 90 °C.
7.
Wist u dat er ook microvezeldweilen bestaan?

 

Bron: Service Management

Eerste cursusgroep Perfect plan, succesvol!

De eerste cursus microvezel van Perfect plan was een succes. Alle zeven kandidaten van schoonmaakbedrijf PerfectPlus uit Leiden hebben het RAS examen met prima cijfers gehaald. Perfect plan feliciteert de personeelsleden van PerfectPlus met het behaalde resultaat. De basiscursus microvezel is gegeven door Corrie Botermans.

 

Binnenkort start Perfect plan met de eerste open groepen Basiscursus Microvezel  in zowel leiden als Den haag.

Leiden Start 15 september van 18:00 tot 21:00 voor de duur van 5 lessen.

Leiden: Start 21 september van 13:00 tot 16:00 voor de duur van 5 lessen.

Den Haag: Start 28 september van 13:00 tot 16:00 voor de duur van 5 lessen.

CLP: nieuwe verordening voor gevarensymbolen op reinigingsmiddelen

nieuwe-gevarensymbolen-2015[1]Per 1 juni 2015 geldt CLP (Classification, Labelling and Packaging), een nieuwe communicatiemethode voor de gevaren van chemische stoffen en mengsels. Reeds sinds 2009 is GLP in werking getreden, maar per 1 juni zijn de producten van mengels, bijvoorbeeld reinigingsproducten, verplicht de nieuwe gevarenaanduiding te volgen. Hierna geeft Werner & Mertz uitleg over de CLP-verordening: waarom CLP, welke gevolgen heeft CLP voor opslag en gebruik door bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven en wat betekent CLP voor producenten van reinigingsmiddelen?

Wereldwijde harmonie
De CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Classification, Labelling and Packaging) brengt de EU-wetgeving in overeenstemming met het GHS (wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de classificatie en etikettering van chemische stoffen), een door de Verenigde Naties aangenomen systeem om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren.

Het GHS werd door veel landen over de hele wereld ingevoerd. De gevaren van chemische stoffen worden gecommuniceerd in standaardzinnen en -pictogrammen op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen. Nieuwe termen werden ingevoerd om oude te vervangen: (1) mengsels in plaats van preparaten; (2) in het Engels hazardous in plaats van dangerous; (3) pictogrammen in plaats van symbolen; (4)  gevarenaanduidingen (H-zinnen) in plaats van waarschuwingszinnen (R-zinnen); (5) veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) in plaats van veiligheidszinnen; (6) signaalwoorden (bijvoorbeeld Gevaar, Waarschuwing) vervangen de gevaarsaanduidingen.

Oud en nieuw
Nieuwe pictogrammen in een rode kader vervangen geleidelijk de oude vertrouwde oranje gevaarsymbolen.

naamloos

Gevolgen voor opslag en gebruik
Welke gevolgen heeft CLP voor de opslag en het gebruik van industriële reinigingsmiddelen? Volgens GHS/CLP moeten alle stoffen en mengsels (preparaten) opnieuw worden beoordeeld! De nieuwe etikettering mag niet automatisch worden toegepast, zoals ‘vandaag andreaskruis – morgen uitroepteken’.

Hoewel stoffen en preparaten hun eigenschappen behouden, zal GHS/CLP een verscherping van de classificatie- of etiketteringscriteria tot gevolg hebben. Het valt dus te verwachten dat productverklaringen als volgt kunnen veranderen:

‘vandaag: geen etikettering – morgen: uitroepteken’
‘vandaag: irriterend-symbool – morgen: bijtend-symbool’

Toename van etiketten
Door deze nieuwe productclassificatie moet rekening worden gehouden met een duidelijke toename van etiketten. Ook voor de tot dusver niet-kritieke productgroepen, bijvoorbeeld onderhoudsreinigers op basis van oppervlakteactieve stoffen, is een verscherpte etikettering mogelijk. Dit betekent dat in overeenstemming met de wetgeving voor gevaarlijke stoffen etiketvrije producten in de toekomst wel volgens CLP kunnen zijn geëtiketteerd. Bovendien wordt de etikettering van veel producten verscherpt, zoals vandaag ‘irriterend’, in de toekomst ‘bijtend’. Dit heeft als gevolg dat ook de bijbehorende documentatie zoals veiligheidsinformatiebladen, gebruiksaanwijzingen en opleidingen voor medewerkers moeten worden aangepast.

Ter plaatse controle
Verder moeten de veiligheidsmaatregelen, zoals PBM, ter plaatse worden gecontroleerd. In de meeste gevallen zal er geen verscherping van de bestaande maatregelen zijn. Indien voorheen al geschikte chemicaliënbestendige handschoenen vereist waren, zal dat in de toekomst niet veranderen. Toch is een controle van de gevaaridentificatie noodzakelijk.

Bij de opslag verandert er alleen iets wanneer producten opnieuw werden beoordeeld en als gevaarlijke stof werden verklaard. Hierbij moeten de respectieve maatregelen van TRGS 510 worden gerespecteerd. Dit geldt voor alle gevaarlijke stoffen. Bij de meeste producten valt geen wijziging van de opslagklasse te verwachten omdat dat een andere beoordelingsbasis is.

Overgangstermijnen
Vanaf 1 juni 2015 moeten alle fabrikanten de nieuwe etikettering in overeenstemming met CLP omzetten. Doordat deze omzetting afhankelijk is van informatie van toeleveranciers en uit te voeren, productspecifieke tests is een omzetting voor deze datum niet mogelijk.

Voor gebruikers en handelaars is er een 2-jarige overgangsperiode tot 1 juni 2017. In deze termijn kunnen voorraden bij producenten, handelaars en gebruikers worden opgemaakt. Vanaf 1 juni 2017 mogen dan alleen nog CLP-conforme producten worden verkocht en gebruikt. Opgelet: om hiervoor genoemde redenen zullen enkele maanden producten met de ‘oude’ etikettering kunnen worden geleverd en gebruikt.

Nieuwe veiligheidsinformatiebladen
Of het veiligheidsinformatieblad dat tot uw beschikking staat al in overeenstemming is met CLP, ziet u aan de tekst onder punt 2, mogelijke gevaren:

OUD: exclusieve classificatie in overeenstemming met 67/548/EEG, 1999/45/EG
NIEUW: benoeming van de classificatie in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008.

Ook een nieuw, ruitvormig pictogram is een aanwijzing dat het de nieuwe CLP-classificatie betreft (bij producten met verplichte etikettering).

bron: schoonmaakjournaal

Perfect Plan ontwikkelt eigen instructieboek

IMG_6937 IMG_6934

Perfect Plan is druk bezig met het ontwerpen van eigen lesmateriaal voor de vakopleidingen. De eerste dag van de fotoshoot voor het instructieboek vond plaats bij schoonmaakbedrijf Lubke.  (zie foto’s)  Hier is het onderdeel sanitair gefotografeerd. De tweede dag vond plaats bij de Bibliotheek in Oegstgeest. Dit was dankzij de mooie vloeren geschikt voor het onderdeel vloeronderhoud. De derde en laatste dag vond plaatst in het kantoor van PerfectPlus. Hier is het onderdeel interieur vastgelegd. Dankzij de modellen en de fotograaf verliepen de dagen soepel.

 

‘Opleiden is een blijk van waardering, géén cao-verplichting’

Omdat ze van mening zijn dat het opleidingsniveau in de schoonmaaksector omhoog kan, zijn Claudia Cornelissen, Peter van Emmerik en Corrie Botermans een nieuw opleidingsinstituut begonnen: Perfect Plan.

“Het opleiden van personeel moet niet als een cao-verplichting  gezien worden”, vertelt Cornelissen. “Het moet een blijk van waardering naar de medewerkers zijn. Daarbij moet er meer aandacht zijn voor de medewerkers en de werkplek. Niet nu een kunstje leren, maar mensen iets mee geven waar zij op hun werkplek nog wat aan hebben.”

Waardering
Botermans (rechts), Van Emmerik (midden) en Cornelissen (links) zijn allemaal al jaren werkzaam in de schoonmaaksector. Botermans is tevens kwaliteitsinspecteur. Van Emmerik is docent, examinator en eigenaar van zijn eigen schoonmaakbedrijf. Cornelissen is directeur van haar eigen adviesbureau en ook examinator.

Volgens het drietal is waardering voor de schoonmaakmedewerkers geen vanzelfsprekendheid in de sector. “Terwijl het zeker in deze branche – waar de loonkosten meer dan 80 procent bedragen en de medewerkers dus hét kapitaal van de onderneming zijn – van belang is dat zij zich gewaardeerd voelen. Mensen die zich binnen een onderneming verder mogen ontwikkelen zijn daar een voorbeeld van.”

Investeren
Cornelissen benadrukt dat investeren in medewerkers gelijk staat aan investeren in het bedrijf. “Gewaardeerd personeel resulteert op de werkvloer in meer betrokkenheid, betere motivatie, hogere kwaliteit én een betere klanttevredenheid.”

De RAS-subsidies maken bovendien dat investeren in medewerkers nu nog aantrekkelijker is, stelt het drietal.

Basisvakopleiding
Perfect Plan biedt een relatief breed palet aan schoonmaakopleidingen aan. Uiteraard is er de basisvakopleiding, maar ook trappenhuisreiniging en vloeronderhoud maken onderdeel uit van het aanbod.

Cornelissen besluit: “De opleidingen worden zowel intern als via open groepen door ons verzorgd. En doordat er geen minimaal aantal deelnemers geldt, kunnen wij volledig maatwerk aanbieden.“

Bron: Service Management